حقایقی درباره آروین تجهیز

آمار و ارقام سرویس ها و خدمات ما به مشتریان

1390
سال تاسیس
2000
سرویس های پشتیبانی(نفر ساعت)
91
شرکتهایی که از ما محصول گرفتند
291
تنوع محصول
21
اعضای تیم
136
روژه انجام شده